• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Ban Giám hiệu
  • Danh Sách nhân sự
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu Trưởng
   • Điện thoại:
    0905286119
   • Email:
    kimnguyethoasen@gmai.com
   • Giới thiệu sơ bộ:

    TỪ năm 2014 làm hiệu trưởng tại trường mg Bằng Lăng

  • Cao Văn H
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu trưởng
   • Điện thoại:
    0956456798
   • Email:
    caovh.truong@edu.vn
  • Bety Herrzick
   • Họ và tên:
   • Chức vụ:
    Hiệu phó
   • Điện thoại:
    0935.077000
   • Email:
    betyher@edu.vn
  Tin nổi bật